BAVARIA 37

BAVARIA 37

  • Year 2001
  • Length 11,55 m
  • ENGINE MAKE VOLVO Penta
  • LOCATION CROATIA - Kvarner
  • Flag
Info