SEA RAY 460 DA

SEA RAY 460 DA

 • Year 2000
 • Length 15,65 m
 • ENGINE MAKE CATERPILLAR
 • LOCATION CROATIA - Kvarner
 • Flag
Info
MENORQUIN 160 HT

MENORQUIN 160 HT

 • Year 2006
 • Length 15,95 m
 • ENGINE MAKE VOLVO Penta
 • LOCATION CROATIA - Dalmatia
 • Flag
Info
SKAGEN 50 Fly

SKAGEN 50 Fly

 • Year 2005
 • Length 16,3 m
 • ENGINE MAKE CATERPILLAR
 • LOCATION CROATIA - Kvarner
 • Flag
Info
SKAGEN 50 Fly

SKAGEN 50 Fly

 • Year 2010
 • Length 16,3 m
 • ENGINE MAKE YANMAR
 • LOCATION CROATIA - Istra
 • Flag
Info