SEA RAY 370 DA

SEA RAY 370 DA

 • Year 1998
 • Length 11,4 m
 • ENGINE MAKE CATERPILLAR
 • LOCATION CROATIA - Kvarner
 • Flag
Info
TRIPLAST Y37

TRIPLAST Y37

 • Year 2012
 • Length 11,45 m
 • ENGINE MAKE YANMAR
 • LOCATION SLOVENIA
 • Flag
Info
SALONA 38

SALONA 38

 • Year 2015
 • Length 11,5 m
 • ENGINE MAKE YANMAR
 • LOCATION CROATIA - Dalmatia
 • Flag
Info
SEALINE S38

SEALINE S38

 • Year 2005
 • Length 11,5 m
 • ENGINE MAKE VOLVO Penta
 • LOCATION CROATIA - Kvarner
 • Flag
Info
BAVARIA 37

BAVARIA 37

 • Year 2001
 • Length 11,55 m
 • ENGINE MAKE VOLVO Penta
 • LOCATION CROATIA - Kvarner
 • Flag
Info
BAVARIA 37

BAVARIA 37

 • Year 2002
 • Length 11,55 m
 • ENGINE MAKE VOLVO Penta
 • LOCATION CROATIA - Istra
 • Flag
Info